В медицината съществуват два модела на общуване между лекар и пациент: патерналистичният и методът на информираното съгласие. При патерналистичния метод лекарят не дава много обяснения на пациента относно вида на заболяването му, възможностите за лечение и прогнозата при различните видове лечения; изобщо при този метод възможностите за избор от страна на пациента са сведени до минимум. Обратно, при метода на информираното съгласие на пациента се разяснява подробно характера на неговото заболяване, възможните начини на лечение и резултатите, които биха могли да се очакват при прилагането им. На пациента най-общо се дава възможност да избере метода, по който неговото заболяване ще бъде лекувано. Във всички области на съвременната медицина се наблюдава тенденция за все по-често прилагане на метода на информираното съгласие - което важи особено силно за областта на денталната медицина. Всеки зъболекар по няколко пъти дневно съставя лечебни планове и обяснява на пциента си прогнозата и възможностите при различни видове лечения. Патерналистичният метод вече се прилага само при пациенти с ниско образователно ниво, на които ще бъде трудно да се обясни на достъпен език понякога доста сложната етиопатогенеза на заболяването им; също при психически нестабилни пациенти, за които обясненията дори и за най-лекото заболяване биха представлявали стресов фактор, който да отключи развитието на микрофобии, канцерофобии и т.н. Нашият екип е твърдо за широкото приложение на метода на информираното съгласие. Винаги се стремим да дадем на пациентите възможно най-точните и разбираеми обяснения за това от какво те боледуват, по какви начини може да се лекува тяхното заболяване и какъв резултат може да се очаква от лечението. Това обаче не винаги е възможно да се постигне напълно в процеса на ежедневната работа, ето защо в рамките на този уеб-сайт ще се опитаме на достъпен за широката общественост език да опишем етиологията, патогенезата, клиничната картина и начините за лечение на заболяванията в устната кухина и лицево-челюстната област. Искрено ще се радваме ако постигнем някакъв успех в това нелеко начинание!

Ако имате каквито и да било въпроси към нашия екип, винаги можете да ги зададете on-line на адрес www.dentalforum-bg.com. Консултациите са напълно безплатни, опитваме се да отговаряме на всички запитвания своевременно и на разбираем за обществото език. Администратор на форума е д-р Венцеслав Ралев, модератори са всички лекари по дентална медицина, работещи в Стоматологични кабинети "Д-р Ралев" - до 2007 година. След 2007 година практиката ни беше преименувана на денталномедицински отдел на Ралев Дентал АД.

Вход във форума    Кариес   Лицево - челюстна хирургия    Орална хирургия    Д-р Евелина Маркова    Зъбни импланти    Ендодонтия   Избелване на зъби

Ако имате какъвто и да било въпрос към нашия екип, можете да го зададете на телефон 032 642056, 032 250606 или 0700 1 52 52

Въпроси могат да бъдат отправяни и по електронна поща на адрес ralev@dentist.bg, office@ralev-dental.bg, ceo@ralev-dental.bg

Научна кариера на д-р Венцеслав Ралев    Нанофили    Адрес на нашата практика    Зъболекар в Пловдив

www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com    www.dentalimplants.bg    www.investor-bg.com    www.omegadentagroup.net    www.ralev-dental.net    www.ralev-dental.biz

www.bg-dentist.com    www.omegadentagroup.com    www.bg-dentist.eu    www.bg-dentist.net    www.maxillofacial-bg.com    www.ralev-dental.bg    www.dentalforum-bg.com