Зъбният кариес е патологичен процес, разрушаващ твърдите зъбни тъкани - емайл, дентин и цимент. По своята същност той е чисто инфекциозно заболяване, което води до разрушаване на твърдите тъкани на зъба. Зъбният кариес е най-честото и широко разпространеното хронично заболяване при човека в световен мащаб - така е написал някой в Уикипедия, и най-вероятно това твърдение отговаря на истината. Различни скринингови проучвания са открили зъбен кариес при около 95 - 99 % от изследваните хора, и то при групи от порядъка на няколко хиляди души. Според всички съвременни автори кариесът се причинява от микроорганизми, съдържащи се в зъбната плака. Започва с локализирана деминерализация и разпадане на зъбните тъкани, като постепенно се образува кухина. В протичането на кариеса в повечето случаи е характерна цикличност - редуват се периоди на де- и реминерализация. При ниско рН (кисела среда) се получава извличане на минерали и образуване на кухина. При високо рН (основна среда) се получава реминерализация - отлагане на минерали и обратно развитие на дефекта. Последното е възможно само в начален етап на развитие, когато все още не е разрушена органичната матрица на зъба и не е образувана кухина. Характерно за де- и реминерализацията е че двата процеса могат да протичат едновременно при една и съща лезия. Ключов момент е формирането на кухина в тъканите на зъба - тогава човек с пълно право може да твърди че има кариес; ако по зъба има само участъци на деминерализация (бели и кафяви кариозни петна), то нещата са обратими и теоритиците и до ден днешен спорят дали в този случай се касае за кариес или не. Практиците пък мажат такива петна с флуорни лакове и обясняват на пациента да поддържа по-добра устна хигиена...

www.caries.bg    www.dentistry.bg    www.stomatologia.bg    www.dentalimplants.bg

Единственото възможно лечение на кариеса е изборването на кариозната маса и запълването на получената кухина с подходящ обтурационен материал - амалгама, химио- или фотополимеризиращ композит. Нашият сайт съдържа анимирана схема за начина на лечение на кариеса. Разбира се, нещата на практика не са толкова прости, но от схемата всеки би могъл да придобие достатъчно ясна представа за характера на процедурата. При изборването незаменима работа върши ротационният инструмент - страховитата зъболекарска машина, всяваща ужас от няколко века насам в душите на деца и възрастни. За съжаление въпросният садистичен инструмент на сегашното развитие на стоматологията няма алтернатива - правят се опити за почистване на кариозната маса с лазер и различни лизиращи разтвори, но засега това остават само спомагателни средства. По въпроса за амалгамата: по повод на различни публикации в пресата за вредното действие на живака сред населението се шири отрицателна нагласа към този материал. Въпреки всички спорове в научните среди до днес няма убедителни данни за увреждащо действие на живака от амалгамата, тъй като той се намира в свързано състояние. За по-любознателните посетители има включена отделна страница с допълнителна информация за амалгамата.

Един плюс в полза на амалгамата - останалата цепнатина между пломбата и зъба постепенно се запълва с корозионни продукти и изчезва - това все още не се получава при никой композит, т.е. и най-лошо поставената амалгама е по-добра от лошо поставения композит. Разбира се, в областта на естетиката амалгамата сериозно губи по точки. Налице е и още един минус - обемните деформации, които амалгамата претърпява под въздействие на дъвкателните сили. Тези деформации стават причина за промени във формата на обтурацията, за нейното изпълзяване извън кухината и (в най-лошия случай) за фрактура на части от зъбния емайл или дори на целия зъб. Разбира се, не бива да смятате че нещо толкова зловещо ще се случи при всяка амалгамена обтурация и да изпадате в паника - фрактурите се срещат предимно при девитализирани зъби, големи обтурации и много тънки останали странични стени на зъба. Такива феномени не се откриват при нито един композит, ето защо това какъв материал ще се използва зависи най-вече от конкретната клинична ситуация. Най-добре е пациентът да остави стоматологa да прецени по какъв начин да възстанови кариозния дефект - обикновено стоматологът предлага възможните варианти и изборът на пациента се свежда обикновено до два или три материала.

В денталномедицинския отдел на Ралев Дентал АД се работи със седем вида обтурационни материали към настоящия момент (за колеги - DRM Crown, Gradia Direct, Filtek supreme XT, EsthetX, Filtek Ultimate, Valux Plus и Amelogen Plus). Става въпрос за материали, които се прилагат само клинично - за специфични случаи изработваме обтурации, които включват и лабораторен етап, т.е. при изготвянето им взима участие и зъботехник. Амалгамата беше описана по-горе. Композиционните материали осигуряват естетика в различна степен, правопропорционална на цената им. Химически полимеризиращите композити имат универсален цвят, т.е. не винаги е възможно цветът на материала да съвпадне с цвета на зъба на пациента, променят в различна степен цвета си с течение на времето и не се полират до огледален блясък - винаги се усещат като грапавина по повърхността на зъба. Фотополимеризиращите композити (фотополимери) се доставят в различни цветове, полират се много добре и (при най-новите материали) имат механична издържливост, много близка до тази на зъбния емайл. Комбинацията от слоеве с различни цветове осигурява преливане, наподобяващо цвета на естествените зъби (който често е силно нееднороден) и по този начин обтурираният дефект не се забелязва. При анализа на пазарната ситуация в България взехме решение да предлагаме фотополимери от среден клас (Peka-light, Saremco, Te-econom) и от висок клас - Admira, Point4, Grandio и Filtek supreme. Последните са с много добри механични качества (при Admira има дори пълнеж от керамични частици, осигуряващ допълнителна здравина, Grandio спада към т.нар. нанохибриди, а Filtek supreme - към нанофилите) и нашият екип е с много добри впечатления от тези материали - изграждали сме режещи ръбове, пънчета за корони, разрушения с размер 2/3 от дъвкателен зъб с отличен резултат като естетика и здравина. Това беше в далечната 2002 година... Малко по-късно тези материали вече преминаха към средния клас, а на пазара излязоха много по-нови и по-добри неща - Enamel Plus (HFO), EsthetX (Dentsply), Gradia Direct (GC) и DRM Crown (Dental Research Laboratories, USA). Ако желаете да научите нещо повече за композиционните материали (т. нар. бели пломби), кликнете тук.

Много е изписано за зъбния кариес. Дискутирани са и причините, и епидемиологията, и начина на лечение, и прогнозата на това заболяване. Кое е най-важното? Едва ли може да се кажи с две думи; всичко има значение - и материалът на реставрацията, и триизмерните контури на възстановяването, и това дали се използва директна или индиректна методика. При подготовката на зъба обаче безспорно най-важното е да се почисти радикално зъбната тъкан от разпаднати материи - не от чак такова значение дали ще има скосяване на фазите оклузално под ъгъл 45 или 60 градуса спрямо надлъжната ос на зъба, колкото е от значение да се почистят напълно инфектираните зъбни тъкани. Терапевти с повече въображение се оприличават на хирурзи, които при екскавацията на кариозната маса извършват некректомия, т.е. изразват мъртвите тъкани до здраво. Това наистина е така - всеки зъболекар е хирург, тъй като до момента няма измислени хапчета за развалени зъби.