Ормосери

Полимеризация на ормосерите

Ормосерите са дентални материали от ново поколение, въведени в клиничната практика в края на 90-те години на ХХ век. Названието им идва от английски и представлява абревиатура (ormocer - organic modified ceramic или органично модифицирана керамика). От това название става ясно, че ормосерите съдържат керамични компоненти, които са свързани чрез химични връзки с пластмасата. На горната анимирана схема керамичните частици са представени като шестоъгълници, а пластмасовият компонент - като синьозелени кръгчета, т.е. молекулите на мономера са много по-големи и с по-сложен химичен строеж. При полимеризацията свързването се осъществява благодарение на пластмасата. Вижда се че кристалната решетка също не е идеална, но деформациите са много по-малки в сравнение с конвенционалните композити. Благодарение на керамичната съставка механичната здравина на материала е много по-голяма, а благодарение на големия размер на молекулата и свиването при полимеризацията е по-малко. Всичко това обаче много усложнява производствения процес на ормосерите, поради което производителите все още ги предлагат на доста по-високи цени от останалите композити. Поради това и цената на изработката на една директна реставрация от ормосер е малко по-висока за пациента в сравнение с цената на обтурацията от конвенционален композит. По-доброто качество на материала обаче (според нашия екип) оправдава по-високата цена - трайността и подобрената механична здравина са инвестиция, която се изплаща многократно с течение на времето.

В нашата дентална практика в миналото се работеше с ормосер Admira, производство на германската компания Voco. Целият наш екип беше с много добри впечатления от този материал. Има много добри цветове, полира се отлично и трайността на обтурациите е голяма. Доколкото имаме информация, компанията Voco има издаден патент за допълнителен начин за свързване на материала със зъба, т.е. освен всички останали положителни качества и връзката с твърдите зъбни тъкани е по-силна.

Ормосерите бяха хит в денталната медицина някъде в края на деветдесетте години на двадесети век. През 2000 - 2001 година те навлязоха все по-масово. Постепенно в периода 2006 - 2008 година с навлизането на различни нанофили и нанохибриди от висок клас нещата се промениха - ормосерите станаха незаслужено непопулярни, докато през 2010 година вносът на Admira беше спрян от повечето представители на VOCO за Република България. На какво се дължи това? Дали технологията е остаряла или в резултат на успешен маркетинг са се наложили други продукти с по-лоши качества? Или роля е изиграла известната на всички Световна Финансова Криза - икономическата катастрофа, причинена от фалита на инвестиционната банка Lehman Brothers? Не. Технологията на органично модифицираната керамика е огромен скок напред в развитието на консервативното зъболечение и под една или друга форма дълго време ще се използва при производството на материали за зъбна реставрация. Елементи от тази технология се използват при нанофилите и нанохибридите; има и системи, които са изградени изцяло на базата на съчетанието между фотополимеризиращ композит и керамика. Такава е нанокерамичната възстановителна системаDRM, информация за която можете да получите от тази страница...

www.dentalimplants.bg    www.omegadentagroup.com    www.bg-dentist.com    www.omegadentagroup.net    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.eu    www.ralev.bg    www.caries.bg    www.ralev.name

Имате въпрос? Задайте го и по електронна поща на адрес ralev@dentist.bg

www.bg-tourinfo.com    Композити    Зъбни импланти - Ралев Дентал    Адрес на нашата практика    Зъболекари в България    Зъболекар в Пловдив

Запишете си час за преглед и консултация на телефон 032 642056

www.dentalforum-bg.com    www.ralev-dental.bg   Синус лифтинг

www.investor-bg.com    Ецване    Свързващи системи    Полимеризация    Ормосери    Нанофили    Нанохибриди    България   Вход в нашия форум

Национален телефон за поръчки, доставки на материали и информация по всякакви въпроси - 0700 1 5252