Нанохибриди

Съществуват и композиционни материали от още по-ново поколение - т.нар. нанофили и нанохибриди. При тях големината на частиците на органичния пълнеж е от порядъка на 10 nm, т.е. съизмерима е с молекулите на пластмасовия мономер. Големината на пълнителя е по-малка от дължината на вълната на светлинните лъчи, поради което се наблюдава дифракция на светлината (светлинните вълни заобикалят пълнителя, да прощават физиците за твърде непрофесионалното обяснение). Поради тази дифракция материалът не изглежда зърнист както по-старите поколения композити - рязко се повишава естетиката. Двете съставки са свързани с химични връзки и поради това нанофилите нямат толкова свойствата на композити, колкото на материали с еднороден строеж. Механичната им здравина е много голяма, полират се също толкова добре, колкото и ормосерите. Според производителите с тези материали се постига иситинска реставрация на зъба. В нашия кабинет работим с нанохибрид Grandio, също продукт на Voco.

На тази схема е направен опит да се представи строежът на материала. Вижда се много плътното запълване с неорганични частици - белите и сини многоъгълници. Този материал се отнася към класа на т.нар. нанохибриди. При тях сред частиците на неорганичния пълнител са разпръснати частици със същия състав, но с много малък размер - от порядъка на 40 nm. Оттук идва и названието нанохибриди - хибрид означава материал с различен размер на частиците на пълнителя. Поради различния размер на частиците те се подреждат в пространството много плътно една до друга, поради което Grandio се характеризира с най-висок процент на неорганичния пълнеж от всички произвеждани композити - до 82 %. Това е причина и за голямата механична здравина на материала. Според проучвания на независими автори материалът показва може би най-добрите механични качества от всички композити, произвеждани до момента:

Teзи резултати са получени при сравнения с други материали - Definite, Helio molar, Dyract, Intense, Tetric ceram, Solitaire 2, Surefil, Filtek supreme, Charisma, Venus, Point 4, Esthet X. Някои от тези материали са ормосери, други - нанофили, трети - глазйономери в комбинация с композитна съставка, но най-общо всички са от висок клас.

Друг много добър материал е Filtek supreme - производство на 3M    Зъбен имплант