Нанофили

Материалът Filtek supreme се произвежда от международния концерн 3М. Фирмата вероятно е известна на много хора, работещи в различни области - фармацевти, лекари, строители, автобояджии, електротехници и какви ли още не. Най-общо за продуктите на 3М е характерно високото качество и съответно високата цена. Същият принцип важи и за Filtek supreme.

На долната схема съм се опитал да представя строежа на материала. Неорганичният пълнител е с размер от порядъка на нанометри, поради което материалът се причислява към т.нар. нанофили - изключително ново високотехнологично поколение материали, плод на непрекъснати иновации и разработки на специалисти от няколко съседни области. Въпросните частици са групирани в т.нар. наноклъстери (IT - специалистите най-добре знаят какво е клъстер, икономистите също обичат да използват термина). На схемата частиците на пълнителя са обозначени с тъмносини точки, които сме се опитали да групираме във въпросните клъстери. Групирането увеличава здравината на материала, въведено е от 3М и все още технологично не може да се постигне от VOCO, както не без гордост заявяват представителите на 3М за България. През периода 2006 - 2010 година повечето производители на дентални материали въведоха нанохибридни обтуровачни материали; много малко обаче са нанофилите на пазара. Причината за това са ниската цена, лесният технологичен процес на производство и отличните качества на нанохибридите. Много производители залагат и на микрохибриди - въпреки по-малката механична здравина те също имат добри качества.

На схемата върху повърхността на материала се забелязва светлосин слой - това е свързващата система, която винаги се нанася върху всяка готова обтурация. Повечето свързващи системи съдържат и единични частици пълнител.

Постепенно при всеки материал се наблюдава износване, при което се откъртват частици от пълнителя и повърхността му се награпавява. При Filtek supreme обаче се абразират единични частици, а не цели клъстери, както е показано на долната схема. Това е причина за дългото запазване на блясъка и гладкостта на материала с течение на времето. С жълто е означен един слой, който се формира по повърхността на обтурацията и се състои от хранителни остатъци, слюнчени протеини, въглехидрати и т.н. Надяваме се чрез тези схеми да стане ясно на широката общественост колко усилия се хвърлят от страна на производители, изследователи и стоматолози единствено с цел по-качествено зъболечение. При някои други нанофилни композити (например Diamond Crown - Dental Research Laboratories - USA) дори с течение на дъвкателната дейност обтурацията се полира допълнително - това също се дължи на малкия размер на частиците на пълнежа, които се изронват по време на дъвчене.  

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.salifarif.com

Рилски езера    Зъбни импланти    Пирин    Черно море

Адрес на нашата дентална практика

Запазете си час за безплатна консултация и преглед на телефон 032 642056