Лечение на кариеса

На тази схема е показан начинът на лечение на кариеса. Засегнатият от кариес зъб се почиства до здрава зъбна тъкан, след което получената кухина се запълва с различни материали. Най-общо постоянните обтурационни материали са три вида - амалгами, композити и глазйономерни цименти. Съществуват и временни обтуровъчни материали, които се използват за задържане на медикаментозна вложка за период от няколко дни - подобен тип лечение обаче в днешно време се прилага по-рядко.

На днешния етап от развитието на медицината единственото възможно лечение на кариеса е изборването на кариозната маса и запълването на получената кухина с подходящ обтурационен материал - амалгама, химио- или фотополимеризиращ композит. В настоящата секция на нашия сайт се съдържа анимирана схема за начина на лечение на кариеса. Разбира се, нещата на практика не са толкова прости, но от схемата всеки би могъл да придобие достатъчно ясна представа за характера на процедурата. При изборването незаменима работа върши ротационният инструмент - страховитата зъболекарска машина, всяваща ужас от няколко века насам в душите на деца и възрастни. За съжаление въпросният садистичен инструмент при сегашното развитие на стоматологията няма алтернатива - правят се опити за почистване на кариозната маса с лазер и различни лизиращи разтвори, но засега това остават само спомагателни средства. Според различни научни публикации ербиевият лазер е доста ефективен и може би един ден в близкото бъдеще ще замени ротационния инструмент. По въпроса за амалгамата: по повод на различни публикации в пресата за вредното действие на живака сред населението се шири отрицателна нагласа към този материал. Въпреки всички спорове в научните среди до днес няма убедителни данни за увреждащо действие на живака от амалгамата, тъй като той се намира в свързано състояние. За по-любознателните посетители има включена отделна страница с допълнителна информация за амалгамата.

В нашия кабинет разполагаме със седем вида обтурационни материали към настоящия момент (в началните тапи от развитието на сайта през 2006 година - Admira, Point4, Grandio, Filtek supreme XT, Te-econom, Bright-light и амалгама). През 2022 година вече работим основно с композитите на Tokuyama (Япония) и DRM - САЩ. Става въпрос за материали, които се прилагат единствено клинично - за специфични случаи изработваме обтурации (керамични вставки и композитни вставки), които включват и лабораторен етап, т.е. при изготвянето им взима участие и зъботехник. Амалгамата беше описана по-горе. Композитните материали осигуряват естетика в различна степен, правопропорционална на цената им. Химически полимеризиращите композити имат универсален цвят, т.е. не винаги е възможно цветът на материала да съвпадне с цвета на зъба на пациента, променят в различна степен цвета си с течение на времето и не се полират до огледален блясък - винаги се усещат като грапавина по повърхността на зъба. Фотополимеризиращите композити (фотополимери) се доставят в различни цветове, полират се много добре и (при най-новите материали) имат механична издържливост, много близка до тази на зъбния емайл. Комбинацията от слоеве с различни цветове осигурява преливане, наподобяващо цвета на естествените зъби (който често е силно нееднороден) и по този начин обтурираният дефект не се забелязва. При анализа на пазарната ситуация в България още през 2004 година взехме решение да предлагаме фотополимери от среден клас (Peka-light, Saremco, Te-econom) и от висок клас - Admira, Point4, Grandio и Filtek supreme. Последните са с много добри механични качества - при Admira, който е ормосер, има дори пълнеж от керамични частици, осигуряващ допълнителна здравина, Grandio спада към т.нар. нанохибриди, а Filtek supreme - към нанофилите. Композитът на американския производител DRM представлява нанокерамична възстановителна система - което всъщност по своята структура представлява нещо, сходно на споменатите вече ормосери. Целият екип на практиката има много добри впечатления от тези материали - изграждали сме режещи ръбове, пънчета за корони, разрушения с размер 2/3 от дъвкателен зъб с отличен резултат като естетика и здравина.

Ако желаете час за безплатен преглед и консултация, обадете се на телефон 032 642056 или 0888 646003. Екипът ни отговаря и на запитвания по електронна поща на адреси ralev@dentist.bg, ceo@ralev-dental.bg, help@ralev-dental.bg и support@ralev-dental.bg. Адресът на практиката ни можете да видите в тази секция на нашия сайт.