Д-р Евелина Маркова

Д-р Евелина Маркова е родена през 1974 година в град Пловдив. Завършва езикова гимназия в града на тепетата през 1992 година, а през 1998 успешно  завършва магистратура по дентална медицина в Медицинския Университет - град Пловдив. От 1998 до 2001 година работи в зъболекарски кабинет в град Пловдив, а през януари 2002 година става първият зъболекар, започнал работа в стоматологични кабинети "Д-р Ралев", по-късно преобразувани в денталномедицински отдел на Ралев Дентал АД. При основаването на Ралев Дентал АД общото събрание на акционерите единодушно решава да я назначи за председател на борда на директорите на компанията, който пост тя заема и до днес. Продължава да работи в денталномедицинския отдел на компанията и успешно ръководи въпросния отдел.