Обемни деформации на амалгамата

Тази схема показва как под въздействие на обемните деформации на амалгамата се стига до фрактуриране на изтънената зъбна стена. Разбира се, това не означава, че нещо толкова зловещо ще се случи на всеки зъб, обтуриран с амалгама. Роля играят много фактори: доколко е изтънена стената, какъв е обемът на обтурацията, какво е разположението на контактите със зъбите - антагонисти. При идеално протекъл процес на втвърдяване (което дори в лабораторни условия е трудно да се постигне, какво остава в устата на пациента) една амалгама издържа 10 - 100 милиона дъвкателни цикъла. Един човек извършва около 1 милион дъвкателни движения годишно, изчислете сами колко години ще бъде трайна една добре направена амалгама. Все пак в медицината прогнози е трудно да се правят; всичко зависи от конкретната клинична ситуация.

    

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com    www.ralev-dental.bg    www.salifarif.com

Мостови протези