Правният статут на стоматологични кабинети "Д-р Ралев" в миналото беше напълно стандартен за едно българско лечебно заведение. Имаше регистрирани няколко стопански субекта: д-р Маркова и д-р Ралев имаха (и все още имат) на свое име еднолични търговци според изискванията на Закона за лечебните заведения. Д-р Нина Бучкова беше регистрирана като свободна професия, след което прекрати дейност и беше назначена към ЕТ "Д-р Венцеслав Ралев" на трудов договор като зъболекар. Д-р Милен Марков също работи на трудов договор. През 2006 година беше регистран и едноличен търговец на името на д-р Явор Симеонов.

www.ralev-dental.biz    www.ralev-dental.com    www.ralev-dental.eu    www.ralev-dental.net    www.ralev-dental.bg

 

    През 2007 година обаче настъпиха радикални промени в правния статут на лечебното заведение. Създадена беше една малко сложна схема, която ще позволи да се спазят държавните изисквания за регистрация на дентални практики и същевременно ще доведе до постигане на крайната цел: листване на Българската фондова борса (http://www.bse-sofia.bg) с цел набиране на средства за допълнително развитие на дейността. Как се стигна до такова решение? Както при всяко мащабно начинание, по един дълъг и труден път. В далечната 2003 година в главата на д-р Венцеслав Ралев се роди идеята за търговия с ценни книжа. За целта се мина през една сравнително дълга подготовка, в резултат на която д-р Ралев в момента не е в списъка на финансово неграмотните медицински кадри (поне според собствените му думи, доколко това отговаря на истината, един господ знае). Беше изчетена сравнително голяма по обем икономическа литература, докато в един студен зимен ден през януари 2004 година д-р Ралев беше регистриран в пловдивския инвестиционен посредник "Юг Маркет" АД - www.ugmarket.com. Скоро след това дойде и първата сделка с акции - 80 дяла Българска холдингова компания на цена 1.35 лв. и 40 дяла на Доверие обединен холдинг на цена 2.20 лв. В онези далечни времена цените бяха такива, после скочиха до небето и Световната Финансова Криза ги върна обратно на Земята. Повечето инвеститори и трейдъри винаги ще помнят първата сделка през живота си. След това д-р Ралев постепенно навлезе в икономическата материя и къде под внушението на разни брокери, къде по собствена инициатива беше създадена и обмислена описаната по-долу схема. Между другото, постепенно Венцеслав Ралев толкова запалено започна да търгува с акции, че през 2007 година в един юнски ден (на 30.06.2007) брокерът от Юг Маркет стана кум на сватбата на д-р Евелина Маркова - Ралева и д-р Венцеслав Ралев. По това време Кирил Иванов отдавна не беше вече брокер, беше преминал през Раифайзенбанк и имаше собствена консултантска фирма ("Венчър Консулт" ЕООД), но това е друга тема...

    Скоро дойде моментът за регистрация на акционерното дружество. От правна гледна точка, както е известно, това не е лесен процес, а какво остава за акционерно дружество с предмет на дейност дентални услуги. Според наличната към момента информация това си е направо нещо невъзможно. РЦЗ (районният център по здравеопазване - между другото една тромава и напълно излишна бюрократична структура) отначало отказваше да регистрира дентална практика под друга форма освен ЕТ и свободна професия; впоследствие започна регистрация на ЕООД и на ООД като групова практика, но и това не вършеше работа за нашите цели. Проведени бяха голям брой консултации със специалисти в областта и се стигна до следната схема: регистрира се АД с предмет на дейност "Осигуряване на материална база и снабдяване с материали на стоматологични практики". Наложи се в предмета на дейност да бъде вписано "Търговия на едро с медицински изделия", за което беше необходимо да получим лиценз от Изпълнителната Агенция по лекарствата. Между различните еднолични търговци и акционерното дружество бяха сключени договори за обслужване - по този начин всеки работещ дентален лекар е регистриран като ЕТ в РЦЗ и сключва договор с РЗОК също като ЕТ и същевременно има договор с акционерното дружество за осигуряване на всичко необходимо за упражняване на професията. Приходите на акционерното дружество се формират от доставката на услуги на индивидуалните практики; разходите са за закупуване на материали, апаратура, инструментариум и недвижими имоти с цел разкриване на нови работни места. И така до безкрай. Какво да се прави, такава е спецификата на стоматологичната професия: началото е бавно, трудно, нови пациенти не се осигуряват никак лесно, но впоследствие нещата стават все по-сигурни, по-предвидими и по-лесни. Междувременно по инициатива на д-р Венцеслав Ралев, вече изпълнителен директор на дружеството, започна активна търговия с дентални материали и апаратура - така и така имаме лиценз, можем да снабдяваме и други практики с материали.

    Отделът за връзки с инвеститорите на Ралев Дентал АД се намира на адрес www.ralev-dental.biz. Там ще намерите по-детайлна информация за дейността на дружеството.

    След приключване на няколко финансови години ще се изготви проспект за първично публично предлагане на ценни книжа. По-нататък: стандартната процедура (допълнете, ако има пропуснато нещо) - издаване на нова емисия ценни книжа, вписване на емисията в Централния депозитар, първично публично предлагане и търговия на пода на Българската фондова борса с акциите на Ралев Дентал АД.

    Цялата недвижима собственост и наличната апаратура на практиката бяха прехвърлени чрез апорт в акционерното дружество. Благодарение на предмета на дейност, който не е здравеопазване, Ралев Дентал АД имаше право да се регистрира по закона за ДДС. От месец март 2009 година компанията е регистрирана по този закон и в съответствие със счетоводните стандарти на Република България. Стоматологични кабинети "Д-р Ралев" вече са само историческо понятие: те постепенно бяха преобразувани в Денталномедицински отдел на Ралев Дентал АД (уеб - адрес на отдела - www.ralev-dental.com). Освен това компанията си има търговски отдел www.ralev-dental.eu; в процес на изграждане са инженерно - техническият отдел и IT - отделът (информация за дейността напоследния има на адрес www.ralev-dental.net).

    В заключение: друг път на развитие просто няма. Всеки, който иска наистина да постигне нещо мащабно, е необходимо да мине по този път. Фондовата борса е посредникът между хората с идеи и желание за развитие и хората с пари. И най-хубавото е, че от това печелят всички. Има и спекуланти (те са гръбнакът на ликвидността!), има и фондове, разчитащи на големи приходи от дивиденти (на техните пари разчитат такива като нас), има и хора, очакващи просто да припечелят някой лев (и на техните пари разчитаме :-)). Ще се срещнем на адрес www.bse-sofia.bg.

    Изпълнителният директор на компанията се опитва да хване борсовия бик за рогата и дори да осигури служебен абонамент за Х брой места за паркиране пред сградата на фондовата борса в София. Предупреждение: всички нарушители ще бъдат своевременно глобявани и остранявани принудително, както е записано на табелата на снимката вляво.

Всички идеи, коментари, препоръки, укори, проклятия и благопожелания ще бъдат приети с благодарност на адрес ralev@dentist.bg

Адрес на практиката    Вредата от съсловните организации

www.bg-tourinfo.com