Козметична стоматология

Това е любимата област от стоматологията на д-р Евелина Маркова. Извън асоциациите, които предизвиква названието козметична, тази област е изключително сериозна и включва много разнообразни аспекти - далеч не само избелването на зъби и инкрустациите на зъбни бижута. По света и у нас са изписани огромно количество научни трудове за връзката между естетиката на човешкото лице и зъбите. Много български и световни автори са работили в много насоки:

Различните автори застъпват много на брой различни мнения: според някои е необходимо всичко да се изработи така, че лицевият ансамбъл да бъде идеален. Това включва идеални пропорции между всички части на лицето, идеална форма на нос, брадичка, скули, бузи и т.н., а също и идеално подреждане на зъбите, идеални цветове, пропорции, междузъбни контакти, оклузални (дъвкателни) съотношения и т.н. Сами разбирате, че постигането на нещо идеално в която и да е област на човешката дейност е нещо много трудно, а и (според друга група автори) безсмислено. Изказват се мнения, че много по-естетично е едно съзъбие с лек дефект - завъртян зъб, леко разкривени долни фронтални зъби, леко отчупен режещ ръб и т.н. Според много научни разработки идеалният лицев ансамбъл предизвиква асоциации за не съвсем приятни неща, тема на филмовата индустрия - клониране, пълна роботизация, софтуерни намеси върху човешкия генотип, индустриално производство на човешки индивиди и изобщо впечатление за нещо изкуствено. В научните среди се води широка дискусия и в последните години надделява мнението, че най-важно е това как се чувства пациентът: ако някой цели идеалните пропорции (т.нар. холивудска усмивка), му се изготвят такива. Ако друг пациент желае да създаде впечатление за максимална естественост, му се поставя възстановителна конструкция с леко изразен дефект - завъртян зъб, разкривени режещи ръбове, тютюневи петна при керамични конструкции при пушачи и т.н. Персоналът на дентална практика "Ралев Дентал" АД е твърдо за необходимостта от съобразяване с личните желания на пациента.