Лични страници на персонала

При проектирането и изграждането на уеб-сайта се водеха разгорещени спорове сред персонала за ползата и вредата от тази секция. Тук са представени работещите в практиката стоматолози и въпреки че голяма част от въпросите за този отдел от сайта все още подлежат на обсъждане, без съмнение секцията ще представлява интерес за посетителите. Тук е мястото да се изложат някои взаимни наблюдения на персонала относно това кой с какви хора обича да работи. Д-р Маркова намира общ език с хора от средна възраст и средно обществено положение - поради изключителната си рационалност тя общува по-лесно с хора, които са ангажирани с практични неща. Д-р Симеонов работи с най-голямо удоволствие с млади хора и деца. Какво остана за д-р Ралев? Работещите хора със сериозни и отговорни професии: адвокати, финансисти, лекари, строителни предприемачи, икономисти, IT-специалисти, университетски преподаватели и т.н. Доста добър контингент :-))). Всеки, който някога е управлявал какъвто и да било стопански субект, ще намери общ език с д-р Ралев.

Всички тези неща се казват с една единствена цел: да са от полза за пациента. Не ни се сърдете; ние също сме хора със своите емоции, индивидуални особености в начина на мислене и разсъждение и т.н. Всички психолози са на единодушното мнение, че най-добрата комуникация между стоматолог (а и лекар изобщо) и пациент се получава при сходство в характерите, общи интереси, дори общ начин на изразяване по време на разговор. Четете нашите личностни характеристики, преценете какви хора сте самите вие и (ако решите да станете наши пациенти) вземете решение кой от нас бихте желали да ви лекува.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com    www.bg-dentist.net