От дълбока древносто до деветнадесети век с понятието тумор се е обозначавала всяка подутина в организма, в това число бременността и подуването при възпаление. По-късно този термин започва да се употребява при подутина в резултат на новообразувание. При днешното развитие на медицината под тумор се разбира абнормна маса от клетки, които показват неконтролируемо размножаване, относителна автономност от регулационните системи на организма и прогресиращ растеж дори и след преустановяване на действието на факторите, които са предизвикали появата им. Въпросът за туморите в днешно време придобива голяма клинична и теоритична значимост поради високата заболяваемост и смъртност (особено от злокачествените варианти). Като причина за смъртността при човека туморите са на водещо място заедно със заболяванията на сърдечно съдовата система. Както виждате, тук нещата наистина са сериозни - става въпрос за човешки живот, а не за разрушаване или загуба на един или няколко зъба.

По литературни данни 10 % от злокачествените тумори се развиват в лицево челюстната област. В 5 6 % от случаите те са причина за общата ракова смъртност. В областта се диагностицират всички тумори, които могат да се развият в човешкия организъм (първични и метастатични), както и някои специфични само за тази локализация одонтогенни, на слюнчените жлези, множествени базилиоми по окосмената част на главата (тюрбан форми). Лицево - челюстната област се отличава с достъпност за изследване - на практика всички органи и структури са видими или поне се опипват лесно - за разлика от други органи и системи в организма, които са трудно достъпни. Представете си на какво трябва да се подложи човек, за да му бъде изследвано дебелото черво например.

Етиологията и патогенезата на туморите са все още недостатъчно изяснени. Етиологичните фактори се делят на екзо- и ендогенни, освен това на механични (хронични травми), физични (топлина, лъчеви), химични (тютюнопушене), електрохимични (патогалванизъм), биологични (вируси), хормонални, генетични и битово климатични.  Особено силно канцерогенно действие се проявява при съчетанието на няколко фактора. Теоритична постановка: не пушите, не употребявате алкохол, храните се здравословно. Вървите си един ден в планината на голяма надморска височина, когато в земната атмосфера навлиза високоенергиен поток от елементарни частици, възникнали в резултат на експлозия на свръхнова звезда и летели милиони години, за да достигнат Земята. Въпросните частици предизвикват йонизация, разкъсване и в крайна сметка промяна на структурата на молекулата на ДНК в някоя клетка. Засягат се гени, контролиращи деленето на клетката и тя започва да се дели непрекъснато, като няма възможност това делене да се спре. Формира се тумор, който расте без контрол, изсмуква всички хранителни вещества от организма, човекът отслабва и накрая умира. Чувам възгласи от страна ма пушачите: "Ето, виждате ли! И да пушим, и да не пушим, подобна апокалиптична картина може да се случи на всеки - не можем да се предпазим от йонизиращите лъчения, замърсяването на околната среда и канцерогенните оцветители и консерванти, които някой недобросъвестен производител на натурални сокове ще постави в продуктите си с цел намаляване на производствените разходи! Така че да пушим - това ни остава!" Имам обаче лоша новина - когато вредното действие на тютюневия дим се прибави към изброените фактори, положението става наистина сериозно. Ако например от 100 000 непушачи за една година трима се разболяват от ракови заболявания, при пушачите ще се разболеят осем или девет души. Тези цифри са установени при обширни статистически проучвания в цял свят, така че не е лошо човек да се откаже от цигарите.

Какво трябва да знае всеки за туморите в лицево - челюстната област? Те протичат в началото безсимптомно - не болят, не смущават говора и храненето и растат най-често бавно. По кожата на лицето или по лигавицата на устната кухина се открива топче, растящо на краче или на широка основа, с цвят като на околните тъкани или леко зачервено. В други случаи се открива незаздравяваща язва с различна големина (най-често 1 - 2 см. в диаметър) с неравни, твърди и подкопани краища и мръсно белезникаво дъно. Неприятно звучи, знам. В трети случаи се открива единствено подутина с различна големина (от 0,5 до 12 и повече сантиметра). Ако откриете върху себе си нещо подобно, НЕЗАБАВНО И БЕЗ НИКАКВО ОТЛАГАНЕ посетете стоматолог или общопрактикуващ лекар. Най-грешният подход е да се изчаква, докато образуванието започне да боли или да смущава естетиката, храненето и говора. В начален стадий лечението е много по-лесно и безболезнено, а и прогнозата е по-добра. В малък процент от случаите се срещат тумори, които се развиват изключително бързо, дават разсейки из целия организъм и пациентът умира за няколко месеца. Не искам да плаша никого - такъв е съвременният свят. Както казва един от любимите ми филмови герои Форест Гъмп: "Shit happens!". Оглеждайте се в огледалото, ходете от време на време на профилактичен преглед и нещата ще бъдат наред.

Къде се лекуват тумори в Лицево - челюстната област? Най-вече в специализираните отделения по лицево - челюстна хирургия. Такива в България има в университетските болници в Пловдив (www.unihosp.com), София и в МБАЛ - гр. Бургас. Малки по размер тумори се лекуват и амбулаторно във всички специализирани кабинети по орална и лицево - челюстна хирургия.