ТУМОРИ

Запишете си термин за бесплатен преглед на телефон 00 359 32 642056

Адреса на нашата клиника 

Од длабоката древност до деветнаесеттиот век со поимот тумор е означувано секое подување во организмот, вклучувајќи ја бременоста и отокот кај воспаление. Подоцна овој термин започнува да се употребува за подување како резултат на пролиферација на клетки. Во денешниот развој на медицината под тумор се подразбира абнормално маса од клетки кои покажуваат неконтролирано размножување, релативна автономија од регулациските системи на организмот и напредува во раст дури и по прекинување на дејството на факторите кои ја предизвикуваат нивната појава. Прашањето за туморите во денешно време добива голема клиничка и теориска важност поради високиот морталитет и честото среќавање (особено од малигните варијанти). Како причина за смртноста на човекот туморите се доведуваат на место заедно со болестите на срцето и васкуларниот систем. Како што гледате, тука работите навистина се сериозни - станува збор за човечки живот, а не за уништување или загуба на еден или неколку заби.

Според литературни податоци 10% од малигните тумори се развиваат во лицевата област. Во 5 - 6% од случаите тие се причина за вкупниот раков морталитет. Во областа се дијагностицирани сите тумори, кои можат да се развијат во човечкиот организам (примарни и метастатични), како и некои специфични само за оваа локализација - одонтогени на плунковите жлезди, повеќе базилиоми по влакнестиот дел на главата. Лицевата област се одликува со достапност за истражување - практично сите органи и структури се видливи или барем се палпираат лесно - за разлика од други органи и системи во организмот, кои се тешко достапни. Замислете на што треба да се стави човек, за да му биде истражувано дебелото црево пример. Етиологијата и патогенезата на туморите се уште недоволно разјаснети.

Етиолошките фактори се делат на екзо-и ендогени, освен тоа на механички (хронични повреди), физички (топлина, електронски), хемиски (пушење), електрохемиски (патогалванизам), биолошки (вируси), хормонски, генетски и климатски. Особено многу канцерогено дејство се манифестира при комбинацијата на неколку фактори. Теориска претстава: не пушите, не употребува алкохол, се храните здраво. Си одите еден ден во планината на голема надморска височина, кога во земјината атмосфера влегува високоенергиски проток на елементарни честички кои произлегуваат како резултат на експлозија на супернова ѕвезда и летале милиони години, за да стигнат до Земјата. Овие честички предизвикуваат јонизација, кинење и на крајот промена на структурата на молекулата на ДНК во некоја ќелија. Се влијаат гени, кои јаконтролираат поделбата на клетката и таа почнува да се дели постојано, како нема можност таа фисија да се прекине. Се формира тумор кој расте без контрола, ги зема сите хранливи материи од организмот, човекот слабее и на крај умира. Слушам извикува од страна ма пушачите: "Еве, гледате ли! И да пушиме, и да не пушиме слична апокалиптиска слика може да се случи на секого - не можеме да се заштитиме од јонизираните зрачења, загадувањето на животната средина и канцерогените бои и конзерванси кои еден производител на природни сокови намерно ќе ги стави во своите производи со цел намалување на производските трошоци! Значи да пушиме - тоа ни останува! " Имам сепак лоша вест - кога штетното дејство на тутунскиот чад се додаде во наведените фактори, ситуацијата станува навистина сериозна. Ако на пример, од 100 000 непушачи за една година тројца се разболуваат од рак, кај пушачите ќе се разболат осум или девет лица. Овие бројки се утврдени при екстензивно статистичко истражување во целиот свет, па не е лошо човек да се откаже од цигарите.

Што треба да знае секој за туморите во максило-фацијалната област? Тие протекуваат на почетокот безсимптомно - не болат, не го вознемируваат говорот и исхраната и растат најчесто бавно. На кожата на лицето или слузницата на усната шуплина се открива топче, расте на ножна или на широка основа, со боја како на околните ткива или малку црвена. Во други случаи се открива раничка која подолго време не зарастнува со различна големина (најчесто 1 - 2 см во дијаметар) со нерамни, цврсти и поткопани краишта и валкано белезникаво дно. Непријатно звучи, знам. Во трети случаи се открива само подување со различна големина (од 0,5 до 12 и повеќе сантиметри). Ако најдете врз себе нешто слично, ВЕДНАШ и без одложување посетете стоматолог или општ лекар. Најгрешен пристап е да се чека додека субјектот почне да боли или да ја нарушува естетиката, исхраната и говорот. Во почетна фаза терапијата е многу полесна и безболна, а и прогнозата е подобра. Во мал процент од случаите се среќаваат тумори, кои се развиваат многу брзо даваат метастази низ целиот организам и пациентот умира за неколку месеци. Не сакам да плашам никого - таков е современиот свет. Како што вели еден од моите омилени филмски херои Форест Гамп: "Shit happens!". Огледувајте се во огледало, одете од време на време на профилаксиски преглед и работите ќе бидат во ред.

Каде се лекуваат тумори во оваа област? Најмногу во специјализираните одделенија за максило - фацијална хирургија. Такви во Бугарија има во универзитетските болници во Пловдив (www.unihosp.com), Софија и во МБАЛ - градот Бургас. Мали тумори се лекуваат и амбулантно во сите специјализирани ординации по орална и максило - фацијална хирургија.  

 

www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com    www.dentalimplants.bg    www.investor-bg.com    www.omegadentagroup.net    www.ralev-dental.net    www.ralev-dental.biz

www.bg-dentist.com    www.omegadentagroup.com    www.bg-dentist.eu    www.bg-dentist.net    www.maxillofacial-bg.com    www.ralev-dental.bg    www.dentalforum-bg.com