Запълване на коренови канали

Запълването на канала е последният етап от ендодонтското лечение. Извършва се с ротационни инструменти, подобни на спирала, които нагнетяват каналопълнежното средство надолу. В практиката се прилагат голям брой каналопълнежни средства - някои от тях са пастообразни и остават такива, а други се втвърдяват след известен период от време. Като химичен състав тези вещества са на бакелитова основа, смеси от цинков окис и евгенол, епоксиди и т.н. Последните се отличават с голяма здравина. Първите пък имат силно изразено антисептично (противомикробно) действие и са розови на цвят след втвърдяване. Засега те се прилагат най-често в практиката. Напоследък широко приложение намира и запълването на каналите с индиферентни в биологично отношение субстанции - такава е гутаперчата, с която се извършва запълване на каналите по методите на латералната и вертикалната кондензация. При латералната кондензация след разширяване на канала в него се поставя гутаперчов щифт, точно съвпадащ по форма с последния номер разширител. Така каналът се запълва плътно, особено в последната 1/3. При наличие на пространство около щифта в горната част на канала то се уплътнява чрез поставяне на втори и трети щифт, при което те се притискат странично с нагорещен или студен инструмент - оттук идва названието на метода латерална (от лат. странична) кондензация. При този метод каналът се запълва точно до неговия край - това е предпоставка за добри лечебни резултати. След запълване е необходимо да се назначи рентгенография, с помощта на която да се проследи нивото на запълване. При екзактно проведено ендодонтско лечение запълването е точно до края на кореновия канал.

След запълване е нормално пациентът да усеща тъпа болка, изтръпване и напрежение за няколко дни в съответния зъб. Това се дължи на препресване на каналопълнежното средство извън канала, на нараняване на околните тъкани по време на разширението, на дразнещото действие на повечето пасти и т.н. При латерална кондензация болки се наблюдават много рядко, тъй като гутаперчата не дразни живите тъкани - тя е биологично инертен материал на основата на каучука, който при имплантиране в живи тъкани остава там непроменен с години. Такива са и околните тъкани.

Рентгенографии на зъби със запълнени коренови канали

www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com    www.investor-bg.com