Пулпити

При остър пулпит (схемата вляво) пулпната камера е затворена. Кариозното разрушение (показано с черно) е вече много близо до пулпната камера и през каналчетата на дентина навлизат микроорганизми, предизвикващи възпалителна реакция в пулпната тъкан. Поради невъзможността възпалителният ексудат да изтича навън налягането се повишава и пациентът усеща болка, която понякога е доста силна. В началото пулпната тъкан е непроменена, само в част от нея се открива възпалителен инфилтрат - както е показано на схемата. Впоследствие ексудатът (серозен или гноен) обхваща цялата зъбна пулпа. При гноен ексудат това обикновено става много бързо - в рамките на няколко часа.

При хроничен пулпит (схемата вдясно) пулпната камера е отворена поради значителния размер на разрушението. Няма повишено налягане, болката е тъпа, а понякога изобщо липсва. Хроничният пулпит може да е следствие от остър (ако например се фрактурира покривът на пулпната камера и ексудатът изтече навън) или да се развие самостоятелно в резултат на напредването на кариеса. Пулпната тъкан е разпадната, инфилтрирана от възпалителни клетки, на места в състояние на некробиоза, което сме се опитали да илюстрираме на схемата. И тук в началото е обхваната само част от пулпата, а впоследствие се засяга цялата пулпа.

Рентгенографии на зъби с пролекувани канали

www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com    Рентгенографии

www.investor-bg.com    Правоъгълно лице