ПАРОДОНТОЛОГИЈА

Запишете си термин за бесплатен преглед на телефон 00 359 32 642056

Адреса на нашата клиника 

Пародонтологиjaта е дел од стоматологијата, кој се занимава со изучување на болестите на структурите што го држат забот(пародонт - од старо грчки para - околу и odontos - заб). Велиме стоматологија, а не дентална медиицина, бидејќи пародонтологот е потребно да има познавања за анатомијата, физиологијата и патологија на целата орофациална област, а не само за забите и непцата. Општо пародонтолозите имаат задача да ги дијагностицираат и лекуваат болестите на периодонциумот - т.н.. пародонтитис. Пред неколку години наместо пародонтитис широка употреба наоѓаше терминот пародонтоза - еден збор, што внесуваше паничен ужас меѓу луѓето и асоцијација со брза, неповратна загуба на забите, здив како на Голум од "Господарот на прстените" и куп други страшни работи. Со напредокот на медицината и стоматологијата сето тоа се промени. Сепромени и терминот - пародонтоза не е сосема коректно име од медицинска гледна точка, бидејќи суфиксот-оза се употребува за заболувања со дистрофичен карактер - амилоидоза, цироза, колагеноза итн Влезе терминот пародонтитис - суфиксот-ТИС се применува при болести со воспалителна генеза - апендицитис гастритис, невритис, тендовагинитис итн. При болестите на пародонтот најчесто причинителот се инфективни агенси - микроорганизми од забниот плак кои предизвикуваат локален имунолошки одговор - воспаление. Поради тоа терминот периодонтитис е можеби уште применлив. Етиопатогенезата на пародонтозните болести, сепак е доста комплексна и на крајот доаѓа до промени и со дистрофичен и со воспалителен карактер, поради што најсовремено е да се зборува за пародонтопатии - патологија во областа на пародонтот без да се прецизира дали се работи за воспаление или нарушена трофика (хранење) на ткивата. 

 

Система "Vector"

Пародонтална хирургия

Зъбен камък

www.ralev-dental.com    www.dentalimplants.bg    www.investor-bg.com

www.bg-dentist.eu    www.dentalforum-bg.com    www.bg-dentist.com