Пародонтална хирургия

Пародонталната хирургия е сравнително нов дял от денталната медицина - започва развитието си някъде в началото на 60-те години на ХХ век, въпреки че различни оперативни методи за лечение на заболяванията на пародонта са прилагани от най-дълбока древност. Към настоящия момент няма ясно дефиниран обем на работата на пародонталния хирург, нито точно определена патология, която да се лекува. В много страни по света пародонталната хирургия включва дори обема на цялата имплантология - от трансгингивалното имплантиране до най-сложните и рискови костни пластики.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.bg

www.bg-tourinfo.com    Пародонт    Пародонтология