Пулпитис и периодонтитис

Kaj пулпитите постои воспаление на забнaтa пулпа - сврзно ткиво во внатрешноста на забот, богата со крвни садови и нерви. Kaj периодонтитите се воспалени и околозaбните ткива - периодонтални нишки, коска, периост и слузницата.

Етиологија: Речиси секогаш пулпитoт претставува компликација од кариес. Понекогаш се предизвикува од термички фактори (особено температура), пример - препарирање на забите за коронки без водно ладење на турбината е можно пулпа да некротизира. Истиот феномен се следи и кај обтурација без подлога (особено амалгам, но и композит - кај нив пак нагризувањето на забот може да ја оштети пулпата, односно штетниот фактор е од хемиска природа). Потоа во дентиновите каналчиња навлегуваат микроорганизми и се развива инфекција. Кај фрактура на дел од забот и откривање на пулпната комора исто така влегуваат микроорганизми од усната шуплина и се развива пулпит. Затоа, кај фрактури е добро брзо по повредата да се посети стоматолог - ако контактот со усната шуплина е мал, може да се изврши покривање на пулпата и таа да се одржи жива. Кај периодонтитите етиологија е разновидна. Еден дел од нив се компликација од кариес и пулпит - воспалителен ексудат излегува надвор од пулпата и се шири во ткивата околу забниот корен. Други се предизвикани од повреда на забот (акутна или хронична), а трет - од хемиско оштетување - најчесто предозирање со арсен - средство за девитализирање на пулпата.

Патолошка анатомија: Ако сте заинтересирани во поголеми детали за тоа што точно се случува во вашата уста при болки во областа на еден или повеќе заби, следете ги врските пулпити и периодонтити.

Клиничка слика: Болка, лоцира во одреден заб или група заби.

Третман: Пред се е потребно да се изврши чистење и пополнување на коренскиот канал. Според современите автори тоа е најдобро да се изврши на една посета – се вадат нервите, каналот се проширува и веднаш се исполнува со конечното средство за полнење. Овде најверојатно ќе сретнам решителен отпор од некои постари колеги, навикнати да лекуваат во т.н.. повеќекратна методологија - со постојано поставување на памуци, натопени со што ли не во забот за период од неколку дена или недели. Речиси сите лекови имаат непријатен ефект(иритира) врз периодонциумот и особено е неопходно да се обрне внимание на оксиредукциската хипотеза. Според неа, при секое отворање на забот се создава прво аеробна (богата со воздух), па анаеробна (сиромашна на воздух) средина, при што се создава еден антагонизам меѓу аеробни и анаеробни микроорганизми. Овој антагонизам доведува до честа егзацербација и стихија на инфекцијата, при што многу често на пациентот му се смачува да го лекува односниот заб, и тоа со целосно право. Освен тоа, при секое отворање на забот во него секогаш влегуваат нови микроорганизми од усната шуплина. Поради сите овие причини јас лично секогаш лекуваат едностепено; само во присуство на ексудат го оставам забот отворен за неколку дена до смирување на процесот. Некои автори дури препорачуваат и кај ексудација со фистули да се лекува во еден чекор, бидејќи ексудатот истекува надвор во фистулниот отвор и компликации обично не се забележуваат.

Што точно претставува коренското лекување? Една процедура која на шема изгледа доста садистично, а и всушност е таква, ако се прави на жив нерв и без соодветната анестезија. Кај целосно усмртени нерви или по ставањето на анестезија лекувањето на каналите не е болно.  

Рентгенографии на заби со заполнети коренски канали

Запишете си термин за бесплатен преглед на телефон 00 359 32 642056

Адреса на нашата клиника

www.ralev-dental.com    www.bg-tourinfo.com    www.invesotr-bg.com